BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Biçimlendirmeyi Bozmadan On Beş Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyiniz

Ad SOYAD1, Ad SOYAD2, Ad SOYAD3, Ad SOYAD4

1Üniversite/kurum adı, bölüm adı, anabilim dalı adı.e-posta: …….

2Üniversite/kurum adı, bölüm adı, anabilim dalı adı. e-posta: …….

3Üniversite/kurum adı, bölüm adı, anabilim dalı adı.e-posta: ……. 

4Üniversite/kurum adı, bölüm adı,anabilim dalı adı. e-posta: …….

ÖZ

Bu kısma makalenizin Türkçe özetini yerleştirmeniz gerekmektedir.

Öz, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek (500-1000 karakter) şekilde yazılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip yerine kendi özetinizi yazabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:Anahtar sözcükler küçük harflerle yazılmalı ve 3–5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalıdır.

Put the English Title Here

ABSTRACT

You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed 200-words (500-1000 character). If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the 200-word limit. Thanks a lot!You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format.

Keywords:Keyword 1, keyword 2, keyword 3 (keywords should not exceed 3- 5 words)

1. GİRİŞ

Bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır. problem, amaç gerekçe ve önem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça bölümleri izlemelidir.

üYazılar A4 boyutundaki kâğıtlara bilgisayarda, tek satır aralıkta, yazı karakteri “TimesNew Roman11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarında soldan 2,5 cm sağdan 2,5 cm, alt ve üstlerden 2,5 cm boşluk bırakılmalı, paragraf girintileri 0,75 cm ve sayfa numaralarıverilmemelidir.

2.YÖNTEM

Araştırma makalelerinde, buraya yöntem kısmı eklenmeli ve yukarıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

2.1. Birinci Düzey Alt Başlık

Alt başlıklar küçük harfle yazılmalıdır.

3.BULGULAR

Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenmeli ve yukarıdaki önerilere dikkat edilmelidir.

3.1. Birinci Düzey Alt Başlık

Alt başlıklar küçük harfle ve yukarıdaki formata uygun yazılmalıdır. Burada olduğu gibi alt bölümlerde de bu formata dikkat edilmelidir.

vBu kısmı silip kendi yazınızı formata uygun olarak buraya yapıştırabilirsiniz.

Örnek Tablolar

Tablo 1.Tablo adındaki ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük, 10 punto, her iki yana yaslı, tablo ile arasındaki paragraf aralığı tek olmalı.

Tablo içindeki yazılar 10 punto, satır aralığı tek olmalı. Tablolara sola hizalı olarak ayarlanmalıdır. Tablo dış çerçevesinde sadece yatay çizgiler kullanılmalı dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

Tablo 1.Okullara göre öğrencilerin sayıları ve kız-erkek öğrenci dağılımı

Sınıf Düzeyleri

X Okulu

Y Okulu

Toplam

Kız

Erkek

Kız

Erkek

2. sınıf

17

11

9

8

45

3. sınıf

14

17

5

15

51

4. sınıf

13

12

10

8

43

5. sınıf

10

14

3

18

45

Toplam

54

54

27

49

184

Tablo 4.Yer alan tezlerin tamamlandığı enstitülere göre dağılımları

Enstitüler

%

f

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

10

25

Sosyal Bilimler Enstitüsü

10

25

Fen Bilimleri Enstitüsü

10

25

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10

25

Toplam

40

100

Şekiller, Grafik ve Resim

Şekil veya Resimler için kullanılan açıklamalar 10 punto, satır aralığı tek olmalı ve yazılar ortalı olarak şeklin hemen altında verilmelidir.Şekil 1.Ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algısı ölçeği maddelerine ilişkin öz değer grafiği

Şekil 2.5E öğrenme modelinin aşamaları (Orgill ve Thomas, 2007)4.TARTIŞMA ve SONUÇ

Buraya yorum/tartışma kısmı eklenmeli ve yukarıda verilen önerilere dikkat edilmelidir.

KAYNAKÇA

Kaynakça kısmını APA kriterleri doğrultusunda yazılmalıdır.

DİĞER KONULAR

Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda olup Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde yazarlardan etik kurul onayı isteyebilir.

Çalışmadaki imla ve dil hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

yayınlanan yazıların telif hakkı develi belediyesine aittir.


Copyrighted in 2019 ULUSLAR ARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ
Web tasarım Medyatör