Kongre Programı

3. ULUSLARARASI

DEVELİ-ÂŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ

30 Haziran – 2 TEMMUZ 2022

KONGRE PROGRAMI

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

Açılış / Saat: 10.00- 11.00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Recep ÖZKAN

Develi Belediye Başkanı

Mehmet CABBAR

Develi Kaymakamı

Sinan ASLAN

Kuzey Makedonya-Gostivar Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Prof. Dr. Fazıl HOCA

Kıbrıs Batı Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer CAMCI

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Prof. Dr. Kerim GÜNEY

Kayseri Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Abdullah Gül Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

Milletvekili Konuşması (Teşrifleri Durumunda)

Kayseri Valisi

Gökmen ÇİÇEK

Bakan Konuşması (Teşrifleri Durumunda)

Açılış Konferansı / Saat: 11.00-11.45

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Yeditepe Üniversitesi

Konu: Türk Boylarının Oluşum Tarihi

Sanatçı Adil ŞAN Konseri (Bayırbucak Türkmenlerinden) Saat: 11.45-12.15

Ahilik ve Selçuklu Kıyafetleri Sahne Sunumu / Saat: 12.15-12.35

(Kayseri Millî Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü)

TÜRKSOY - Özbekistan Fotoğraf Sergisi (Kongre Boyunca)

Öğle Yemeği / Saat: 12.35-14.00 (Merkez Çarşı Camiinde Âşık Seyrani Adına Mevlit Okutulması)

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

TÜRK KÜLTÜRÜ PANELİ / Saat: 14.00-15.00

Panel Başkanı: Prof. Dr. Hasan OKTAY

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Hasan OKTAY Kuzey Makedonya-Gostivar Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yrd.

Konu: Balkanlarda Türk Varlığı

Prof. Dr. Çoban ULUHAN Kerkük Üniversitesi

Konu: Kerkük Türklüğü ve Sorunları

İsmail BOZKURT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Kültür Bakanı

Konu: Kıbrıs Türklüğü ve Türk Mukavemet Teşkilatı

Ali Samil Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü

Konu: Orta Asya Türklüğü

Cemal ÇETİN 27. Dönem İstanbul Milletvekili/ Avrupa Türk Federasyonları Eski Başkanı

Konu: Avrupa’da Türk Varlığı

Çay-Kahve Molası / Saat: 15.00-15.30

SÖZLÜ SUNUMLAR / Saat:15.30-17.00

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feyzan GÖHER

Prof. Dr. Feyzan GÖHER

Bir Çalgıya Saklanan Mitik Kökler-Göstergeler Dünyasında Kam Davulu-

Doç. Dr. Aynur İBRAHİMOVA

Bahtiyar Vahapzade'nin Yaratıcılığında Ulusal Hafızadan Gelen Enerji: “Kendimizi Kesen Kılıç” Eseri Temelinde

Doç. Dr. İlhame GESEBOVA

Türk Etnik Kültür Geleneğinde Arkaik Yas Gelenekleri (Ozan-Âşık-Bahşi Geleneğine Göre)

Aida SHIRINOVA

Azerbaycan Âşık Geleneğinde Kadın Âşıkları ve Âşık Peri'nin Çağdaşları

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK

Doç. Dr. Naila ASKAR

Köroğlu Havaları

Doç. Dr. Faik ELEKBERLİ

Ahmed Cevadın Şiirlerinde Türk Birliği ya da Turan Ülküsü

Firuz FEVZİ

Özbek Halk Edebiyatında Devlet Kıptan Destanı

Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK

9. Dönem Kayseri Develi Milletvekili Mehmet Özdemir’in TBMM Faaliyetleri

Doç. Dr. Meryem ARSLAN

Develili Âşık Seyrani Şiirlerinde Eşya Adları

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Harun IŞIK

Prof. Dr. Harun IŞIK

Türk İslâm Âlimi İmam Mâtürîdî’nin Hikmet Anlayışı ve Yansımaları

Dr. Raşit ÇÖLOĞLU

Radloff’un Derlediği Manas Destanı’nda Kurgusal Boşluklar: Semetey’in Evliliği Örneği

Mehseti SÜLEYMANOVA

Çocukların Eğitiminde ve Gelişiminde Oyunların Rolü

Md Mosaddak BILLAH

Bengal Seyyid İsmail Hüseyin Şirazî'nin Türkiye Seyehatnamesi'nde Türk İstiklal Mücadelesi Notları

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yusuf BENLİ

Prof. Dr. Yusuf BENLİ

Türklerin İslam Anlayışında Mezhebî Etkiler

Doç. Dr. Lokman ZOR

Bağımsızlığın İlk Yıllarında Kazakistan’ın Toplumsal Yapısının Sinemada Anlatımı

Dr. Özlem ÜNALAN

Anadolu Halk Hekimliğinde Bal Mumuyla Yapılan Tedavi Yöntemleri

Doç. Dr. Nübar HEKİMOVA

Azerbaycan Halk Destanları Türk Tarihini Yaşatır

Günay ORUCZADE

Türk ve Azerbaycan Folklorunda Halk Oyunları: Benzerlikleri ve Farklılıkları

Prof. Dr. Mustafa SEVER

Türk Kültüründe Kararıg ve Yaruk (İki İlkeli Sistem)

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Nursel DEMİR

Cırlavuklu Efe Mehmet’in Türküsü

Edit TASNÁDİ

Ignác Kúnos'un Derlediği Türk Halk Türkülerine Dair

Arş. Gör. Burak ATASOY

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit AKIN

Turistik Destinasyon Olarak Sultan Sazlığının Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Xezangül MEMMEDOVA

Azerbaycan ve Türk folklorunda Su İle İlgili Halk İnançları

Onur ÇETİN

Türk Halk İnançlarında Mitolojik Bir Sayı Örneği: “Dört”

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa TANÇ

Prof. Dr. Mustafa TANÇ

Türk Dilinin Gelişimi Açısından Ozanlar/Âşıklar

Doç. Dr. Leman SÜLEYMANOVA

Kına Törenlerinin Dünü ve Bugünü

Sevda KASIMOVA

Folklor, Türk Milli Kimliğinin Sanatsal Yaratıcılığında İfade Aracı Olarak

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE

Edebiyat da Eski Türk İnanışları: Şamanizm

Dr. Öğr. Üyesi Nabi AZEROĞLU

Tebriz Aşıklın Geleneğinde Aşık Ali Kerimi ve Yaratıcılığı

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

4 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN

Prof. Dr. QALİB SAYILOV

Âşık Şiirinde Ticari Kavramlar

Öğr. Gör. Feride MİRİŞOVA

İstiklal Mücadilesi’nde Marş - Himn Kavramı (Türkiye ve Azerbaycan örneğinde)

Prof. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN

Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirası ve Kültürlerarası İletişim

Dr. Gülreyhan ŞUTANRIKULU

Aile ve Kadın: (Terekeme Türkleri Örneği)

Misafirlerin akşam yemeği için otele gidişleri / Saat: 17.30

01 Temmuz 2022 CUMA

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

DEVELİ PANELİ I / Saat: 10.00-11.00

Panel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Bakır Gazi Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ali KAYA Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İİBF Dekanı

Konu: Develi İnsanı ve Vatanseverlik “Keşke O Deli Ben Olsaydım”

Prof. Dr. Alptekin YAVAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Konu: Develi’de Selçuklu Aydınlığı

Doç. Dr. Hasan Ali İRİK: Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi

Konu: Develi Ovası Toprak Tuzluluğu ve CBS Kullanılarak Haritalanması

Dr. Şükrü DURSUN Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü

Konu: Develi’deki Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserler

Sebahattin KÖKNUR Veteriner Hekim

Konu: Develi Hayvancılığında Süt İşletmeciliği: Saray Halı İşletmeciliği Modeli

Çay-Kahve Molası / Saat: 11.00-11.15

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

ÂŞIK SEYRANİ PANELİ / Saat: 11.15-12.30

Panel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Kemal ATİK Erciyes Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Gazi Üniversitesi

Konu: Develi’nin Sosyo-Kültürel Yapısı İçinde Seyrâni

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Konu: Âşık Seyrâni’nin Şiir Dünyasında Gönül: Allah’ın Evi

Doç. Dr. İsmail YILDIRIM Kayseri Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Konu: Sanihat-ı Seyrâni’nin Neşri Üzerine Yapılmış Bir Tenkit ve Değerlendirmeler

Bekir Oğuz Başaran Erciyes Üniversitesi

Konu: Seyrani’ye Ait Bilinmeyen Şiirler

Öğle Yemeği / Saat: 12.30-14.00

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

DEVELİ PANELİ II / Saat: 14.00 - 15.00

Develi’de Bahçe Bitkileri Tarımı ve Geleceği

Panel Başkanı: Prof. Dr. Kazım MAVİ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Kazım MAVİ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Konu: Develi’de Tarım Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Safder BAYAZIT Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Konu: Küresel İklim Değişikliği ve Türk Tarımına Olası Etkileri

Prof. Dr. Oğuzhan ÇALIŞKAN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Konu: Meyvecilikte Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Prof. Dr. Kazim GÜNDÜZ Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanı

Konu: Çilek Tarımında Gelişmeler

Doç. Dr. Sancar BULUT Kayseri Üniversitesi

Konu: Develiye Özgü Tescilli Ata Buğdayı: Develi Gaceri

Çay-Kahve Molası / Saat: 15.00 - 15.30

Sözlü Sunumlar / Saat: 15.30 - 17.00

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Âşık Seyranî’nin Şiirinde “Ahlak ve Adalet”: İdeal İnsan Arayışı

Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK

Âşık Seyrâni'nin Şiirlerinde Tasavvufî Unsurlar ve Güftesi Seyrâniye Âit İki Eserin Müzikal Analizi

Doç. Dr. Abdülkadir DAĞLAR

“Töreli Şair Seyrâni’de Söz Töresi”

Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ

“Mizah Aynasında Âşık Seyrâni”

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK

Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK

Âşık Seyrani'nin Şiirlerinde Niteleme Sıfatları

Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY

XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde “Âşık” Karakterinin Semantik Yapısı: Âşık Seyrani ve Âşık Elesger

Dr. Mehpare RZAYEVA

Âşık Seyrani`Nin Şiirlerinde Zaman Kavramının Sanatsal-Felsefi Anlam Düzeyi

Dr. Rasim DENİZ

Dr. Rasim Deniz Özel Arşivinde Seyrani’nin Şiirleri ile İlgili Yazılı Kaynaklar

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Kemal ATİK

Dr. Mustafa TURAL

Âşık Seyrânî’nin Şiirlerinde Eleştirdiği Sorunlar ve Önerdiği Çözümlerin Fenomenolojik Açıdan Analizi

Uzm. Sinan DOĞAN

Türk Kültüründe Tanrısal Evren Yolculuğu ve Seyrani’ye Yansımaları

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet BAYINDIR

Âşık Seyrânî Şiirlerinde Vahdet-İ Vücud Düşüncesinin İzleri

İsmail BEKTAŞ

Âşık Seyrâni’nin Şiirlerinde Kalıp İfadeler

Doç. Dr. Gamze KÖPRÜLÜ

Âşık Seyrânî Üzerine Kaleme Alınan Akademik Çalışmalara Yönelik Bir Bibliyografya Denemesi

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

4 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz ÖZDEMİR

Âşık Seyrânî’nin Şiirlerinde Yer Alan Peygamber Kıssaları Üzerine Sembolik Motifler Bağlamında Bir İnceleme

Bora YILMAZ

Âşık Seyrani’nin ve Âşık Şenlik’in İptida Redifli Şiirlerinin Mukayesesi ve İncelenmesi

Dr. Ahmet Mutlu TERZİOĞLU

Dr. Serkan DEMİREL

Âşıklık Geleneği Müzikal Ürünlerinin Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Müfredatında Yer Alan Derslerde Kullanılabilirlik Durumu: Âşık Seyrani Örneği

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR

Seyrani’nin Siirlerine Yansıyan Yanlışlıklar

Doç. Dr. Sibel Yıldız KISACIK

Develi Aşağı Everek Mahallesi Geleneksel Evlerinin Mimari Özellikleri

DEVELİ

LİSESİ

1. KAT

5 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Hacer GÖL

Uzman Nurşen ÜNAL

Nergis ÜNAL

Samsun’un Bafra ve Kayserinin Sindelhöyük Kasabasında Sürdürülen Bitkisel Örücülüğün Ham Madde, Örgü Tekniği ve Kullanım Amacı Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Nursal KUMAŞ

Modernleşme Yolunda Bir Anadolu Kasabası: Develi (1925-1935)

Doç. Dr. Hacer GÖL

Mübadele Sonrası Develiye Yapılan Göçler

Prof. Dr. Behiye KÖKSEL

Halk Şiirinde Sembol Kavramı ve Seyrani'nin Şiirlerinde Felek Sembolü

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Dr. Öğr. Üyesi Murat BIYIKLI

Sultan IV. Mehmed Dönemi Bir Arşiv Belgesinin Develi Siva Sitti Hâtûn Câmi Hakkında Söyledikleri

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Develi Faraşa Demir Madenlerinden İstifade Edilmesine Dair Kayseri Milletvekillerince TBMM’ye Verilen Teklifle İlgili Arşiv Belgeleri

Bil. Uz. Mustafa Furkan ONURSOY

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit AKIN

Kış Turizminin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Develi Örneği

Prof. Dr. Naci ŞAHİN

Trablusgarp Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı ile Muharebe Dışı Şehit Olan Develililer (Everekliler)

Vüsale MEMMEDOVA

Azerbaycan Bayatıları, Mahnıları: Onların Anadolu, Kayseri, Develi Manileri ve Türküleri İle Karşılaştırılması, Benzerlikleri.

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu

Doç. Dr. Ahmet HAŞİMİ

Develi ve Yöresi Ağızlarında İstem Değişimi Örnekleri

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Nevin BÜYÜKKAYA DAĞHAN

Kayseri Türkülerinde “Kadın”

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Osmanlı Döneminde İlk Türkü Mecmuası ve Kayseri Türküleri

İlayda YILDIRIM

Sanal Mekânlarda Kültür Üretimi ve Aktarımı: Develi Facebook Grupları Örneği

Dr. Yaşar KALAFAT

Dr. Öğr. Üyesi Yasin İPEK

Develi Kızık Halk İnançlarında Kuman/Kıpçak İzleri

DEVELİ

LİSESİ

2. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet SÜME

Doç. Dr. Mehmet SÜME

Doç. Dr. Recep ÖZKAN-Ali ORHAN

Arşiv Belgeleri Işığında Şıhlı Hamidiye Medresesine Dair Yeni Bilgiler (Şıhlı Hamidiye Medresesi İnşası ve Eğitim Faaliyetleri)

Hamza YERLİ

Develi ve Havalisine İskân Edilen Şark Mültecileri

İhami ŞEKERCİOĞLU

Develi'de İz Bırakmış Kuvai Milliyeci Bir Kaymakam: M. Akif Tüzün

Doç. Dr. Ali KORKMAZ

Mustafa ÖCAL

Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği

Kapanış Oturumu / Saat: 17.30

2 Temmuz 2022 Cumartesi

Gezi / Develi Tarihi ve Turistlik Yerlerin Gezisi / saat: 10.00


Copyrighted in 2019 ULUSLAR ARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ
Web tasarım Medyatör