Konular
Âşık Seyrânî
Âşıklık geleneği
Dil yapısı, lehçeler ve ağızlar
Giyim kuşam
  - Develi’de giyim kuşam
Gelenekler, ritüeller ve inançlar
Türk halk inançları
Din
Maddi ve manevi değerler
Kültürel miras eğitimi
Değerler eğitimi
Somut olmayan kültürel miras
  - Folklor, Türk folkloru ve Develi folkloru
Atasözleri, deyimler, maniler, ninniler, masallar.
  - Develi’de somut olmayan kültürel miras örnekleri
Motifler, semboller, tamgalar
Ağıtlar, Türküler
  - Develi ağıtları ve türküleri
Halk hekimliği
Develi tarihi
El sanatları ve zanaat
  - Develi’de el sanatları ve zanaat
Ahilik
  - Develi’de ahilik
Geleneksel mimari yapı
  - Develi’de mimari yapı
  - Develi evleri
Yaşam alanları
Tarihten günümüze çalışma hayatı
  - Develi’de çalışma hayatı ve iş kültürü
Göç ve Mübadele
  - Develi’den örnekler
Yemek kültürü
  - Develi’de yemek kültürü
Türk sanatı ve arkeolojisi
  - Develi’de Türk sanatı örnekleri
  - Develi’de arkeolojik çalışmalar
Tarihte ve günümüzde sağlık, spor ve yaşam alanları
Develi’de sağlık, spor ve yaşam alanları
Turizm
  - Develi’de turizm
Coğrafya
  - Develi coğrafyası
Tarım ve hayvancılık

Copyrighted in 2019 ULUSLAR ARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ
Web tasarım Medyatör